Your browser does not support JavaScript!

Anna Williams và Lei Wulong Trở lại Tekken 7 cùng với ngày ra mắt

Anna và Lein Wulong sẽ gia nhập nhóm nhân vật trong Tekken 7 mở đầu cho Season 2 của tựa game nổi tiếng này.

Bandai Namco đã ấn định ngày ra mắt Season 2 dành cho tựa game 3D Fighting Game Tekken 7.

Season mới sẽ đi kèm theo những thay đổi mới trong game cùng với 2 nhân vật DLC mới vào 06/09/2018. Hai nhân vật mới đó là Anna Williams và Lei Wulong - Đây là những nhân vật vừa mới được giới thiệu vào EVO 2018 vừa rồi

Anna Williams

Vào thời điểm chúng tôi viết những dòng bút này, chúng tôi đã biết rằng giá Nhật dành cho 2 nhân vật này mỗi nhân vật sẽ là 500 Yên. Nếu tính tiền đô thì sẽ là 4.99$(Khoảng 120.000đ) ngang với nhân vật Eliza. Nguyên cả Season Pass 2 lần này giá sẽ là 2800 Yên (29.99$ - Khoảng 700.000đ) bao gồm 2 nhân vật này và 4 nhân vật khác nữa.

Lei Wulong

Các bạn có thể xem Trailer phiên bản Nhật ở ngay phía dưới này cùng với những move mới của nhân vật mà trong Trailer tại EVO 2018 vừa rồi không có trước thời điểm ra mắt.

Tekken 7  là một 3D Fighting Game vô cùng nổi tiếng hiện tại có trên Platform PS4, Xbox One và PC. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở ngay trên Steam và các Shop chuyên bán Console tại Việt Nam.