Your browser does not support JavaScript!

Nhìn lại giải đấu PES 2019 Sinh Viên Hà Đông tại PS Vikings

Nhìn lại giải đấu PES 2019 Sinh Viên Hà Đông tại PS Vikings
datdt 12.11.2018 - 17:32
Vừa qua ngày 11/11. PS Vikings đã tổ chức giải đấu PES phong trào dành cho các bạn sinh viên Hà Đông "mở rộng". Cùng nhìn lại hình ảnh giải đấu PES Sinh Viên Hà Đông.
Vừa qua ngày 11/11. PS Vikings đã tổ chức giải đấu PES phong trào dành cho các bạn sinh viên Hà Đông "mở rộng". Cùng nhìn lại hình ảnh giải đấu PES Sinh Viên Hà Đông.

Caster Minh Popper - đại diện của 500 Bros Studio tham gia giải đấu lần này 

Các khuôn mặt trẻ nổi bật giải đấu lần này.

Giải đấu kết thúc- Tạ Quang Huy cùng Lê Quang Mạnh đạt giải Ba.

Nguyễn Bình Minh - Á Quân của giải đấu

Ứng Mạnh Thắng - Nhà vô địch của giải đấu PES Sinh Viên Hà Đông!