Your browser does not support JavaScript!

20 PHA XỬ LÝ ĐỈNH CAO NHẤT 2017 CỦA CÁC PRO PLAYER

Trong hàng loạt pha clutch, ace và knife, quả nade 200 IQ của Dosia chễm chệ đứng ở vị trí top 1 với 29,300 lượt up-vote.

Các thành viên trên trang Reddit vừa thống kê lại và tổng hợp 1 video về các pha highlight hay nhất của pro player trong năm vừa qua dựa trên up-vote (một kiểu bình chọn) của người xem.Trong hàng loạt pha clutch, ace và knife, quả nade 200 IQ của Dosia chễm chệ đứng ở vị trí top 1 với 29,300 lượt up-vote. Cũng xem video tổng hợp ở dưới đây:

Danh sách cụ thể những pha xử lý hay nhất 2017:

1. Dosia 200 IQ Nade - 29,300 upvotes
2. Jdm 1v5 - 21,820 upvotes
3. Dupreeh ace - 15,900 upvotes
4. K0nfig knife - 14,410 upvotes
5. Guardian 1v2 - 14,140 upvotes
6. Keev knife - 10,760 upvotes
7. Nifty 3k - 9,390 upvotes
8. Autimatic 3k - 8,650 upvotes
9. Draken 1v2 - 7930 upvotes
10. Coldzera 1v4 - 7310 upvotes
11. Shroud 1v3 - 6830 upvotes
12. Bodyy wallbang - 6730 upvotes
13. Skadoodle 1v5 - 6680 upvotes
14. Shroud 4k - 6600 upvotes
15. Tarik 1v5 - 6520 upvotes
16. Shroud 3k - 6500 upvotes
17. Flusha 1v3 - 6460 upvotes
18. Fallen 2k - 6210 upvotes
19. Nbk 1v5 - 5970 upvotes
20. Snax knife - 5970 upvotes