Your browser does not support JavaScript!

Lịch bình luận DreamHack Masters Stockholm 2018 - Ngày 30/08/2018

Lịch bình luận DreamHack Masters Stockholm 2018 - Ngày 30/08/2018

Vikings.gg xin hân hạnh thông báo lịch bình luận của DreamHack Masters Stockholm ngày 30/08/2018.

Các trận đấu sẽ được bình luận trên kênh twitch của 500bros: https://www.twitch.tv/dreamhackcsgo_vn