Your browser does not support JavaScript!

Những hình ảnh đáng nhớ tại Vikings Young and Green Season 1

Hãy cùng Vikings.gg điểm lại những hình ảnh đáng nhớ nhất của giải đấu nhé!

Vikings Young&Green Season 1 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về team TAYCUCTOA. Hãy cùng Vikings.gg điểm lại những hình ảnh đáng nhớ nhất của giải đấu nhé!

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, máy ảnh và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và máy ảnh

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và màn hình

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, kính mắt

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Các bạn có thể xem thêm các hình ảnh của giải đấu TẠI ĐÂYĐÂY