Your browser does not support JavaScript!

VIDEO: SHOX VS. MIXWELL

Video do Anton "Molen" Koev - một editor của HLTV thực hiện để khán giả có được sự so sánh giữa shoxie và player mới của G2 - mixwell.