Your browser does not support JavaScript!

VIDEO: TARIK - MVP OF ELEAGUE MAJOR BOSTON

Nhìn lại những pha highlight đẳng cấp từ 'tarik' trong Major vừa rồi dẫn anh đến với danh hiệu MVP.