Your browser does not support JavaScript!

[VIDEO] BEST OF NIKO 2017

[VIDEO] BEST OF NIKO 2017
hantk 04.01.2018 - 13:15
Dù năm nay FaZe chưa thể vượt qua SK trên bảng xếp hạng thế giới nhưng không thể phủ nhận công sức của NiKo trong mọi giải đấu của FaZe.
Dù năm nay FaZe chưa thể vượt qua SK trên bảng xếp hạng thế giới nhưng không thể phủ nhận công sức của NiKo trong mọi giải đấu của FaZe.