Your browser does not support JavaScript!

[VIDEO] FLUSHA - MVP OF IEM KATOWICE 2018

[VIDEO] FLUSHA - MVP OF IEM KATOWICE 2018
hantk 08.03.2018 - 13:36
3 quả ACE và 8 pha clutch đỉnh cao giúp flusha chinh phục danh hiệu MVP của IEM Katowice 2018.
3 quả ACE và 8 pha clutch đỉnh cao giúp flusha chinh phục danh hiệu MVP của IEM Katowice 2018.