Your browser does not support JavaScript!

Team Liquid

Liquid là một đội tuyển chuyên nghiệp được thành lập ở Hà Lan vào năm 2000 nhưng hiện tại chủ yếu hoạt động tại Bắc Mỹ. Đây là tổ chức cực kỳ nổi tiếng với các tựa game StarCraft2 và Dota2. Vào ngày 13 tháng 1 năm 2015, Liquid thông báo thành lập team CS:GO.
No image
Missing: US
US-United States
Nội dung

Chưa có nội dung nào trong thư mục này.