Your browser does not support JavaScript!

2017 VÀ NHỮNG CON SỐ ! DOTA2 ĐANG THOÁI TRÀO !

Đây là một infographic của masoondon về Dota2 trong năm 2017 với những con số ẩn nói lên thực trạng Dota2 hiện nay.

Dota2 ngày càng chuyên nghiệp về giải đấu và tổ chức nhưng sự phổ biến của nó lại đang báo động với lượng người chơi sụt giảm liên tục trong năm qua.