Your browser does not support JavaScript!

Bản cập nhật 7.22b : Dark Willow gậy xanh bị giảm sức mạnh!

Bản cập nhật 7.22b : Dark Willow gậy xanh bị giảm sức mạnh!
quannt 28.05.2019 - 09:59
Bản Patch 7.22 vừa ra mắt mới chỉ 4 ngày trước và Ice frog đã lập tức cho ra bản cập nhật 7.22b hôm nay với một vài thay đổi về các hero như Clinkz, Dark Willow, Grimstroke, Lycan, Necrophos và Slark
Bản Patch 7.22 vừa ra mắt mới chỉ 4 ngày trước và Ice frog đã lập tức cho ra bản cập nhật 7.22b hôm nay với một vài thay đổi về các hero như Clinkz, Dark Willow, Grimstroke, Lycan, Necrophos và Slark

CLINKZ

 • Base strength tăng lên 2

SEARING ARROWS

 • Searing Arrows sát thương giảm từ 30/40/50/60 còn 20/30/40/50
 • Searing Arrows manacost giảm từ 12 còn 6/8/10/12

TALENTS

 • Level 15 Talent giảm từ +20 Searing Arrows còn +15

Kết quả hình ảnh cho clink dota 2


DARK WILLOW

 • Base attack time tăng từ 1.3 lên 1.5

SHADOW REALM

 • Shadow Realm sát thương tăng theo thời gian tăng từ 3 lên 4

TALENTS

 • Level 25 Talent giảm từ +200 Attack Speed lên +175
GRIMSTROKE

 • Scepter illusion sát thương nhận vào tăng từ 200% lên 350%
 • Scepter illusion thời gian tồn tại giảm từ 20 còn 15


Hình ảnh có liên quan

LYCAN

 • Scepter wolves gold và xp nhận được từ chó giảm một nửa
 • Fixed Scepter wolves không nhận crit từ Shapeshift
NECROPHOS

HEARTSTOPPER AURA

 • Heartstopper Aura chuyển từ damage Pure thành Magical

Kết quả hình ảnh cho necro dota 2

SLARK

ESSENCE SHIFT

 • Essence Shift level 4 thời gian tác dụng giảm từ 120 còn 100