Your browser does not support JavaScript!

DOTA 2 UPDATE#2 - NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2018

Đêm qua 15/03/2018, bản patch thứ hai trong tháng ba được đưa lên live server. Sau đây là patch note.

7.11 : Bản patch này sẽ tập trung vào thay đổi cách thức vàngbuyback hoạt động.

*Thay đổi giá Buyback từ 100 + ( Level * Level * 1.5) + (Số phút * 0.25) sang 100 + Networth / 13.

*Buyback không giảm tiền kiếm được sau khi hồi sinh.

 • Ví dụ như trước phút thứ 20 carry của bạn lvl 15, 15k networth thì sẽ mất :
  100 + (15*15*1.5) + (20 * 0.25) = 442.5 vàng
 • Nhưng sau khi thay đổi số vàng mất sẽ là:
  100 + (15000/13) = 1254 vàng
  Số vàng này gấp gần 3 lần như trước.
 • Nhưng nếu là support với networth 1.5k thì lại chỉ mất có 215 vàng.

*Lượng vàng AoE nhận được của đội không tỷ lệ thuận với tổng networth chênh lệch giữa hai đội nữa mà giờ chỉ dựa vào hero bị giết. Trước đây nếu như core team bạn quá xanh thì support chết sẽ bị mất nhiều tiền. 

 • Công thức tính vàng comback giờ là : ( Networth của hero chết * 0.026 + 70 ) / số người giết . 
 • Giống như trước, chỉ đội thua mới nhận được số vàng này

Các support liên tục được buff các bản gần đây.

Đơn giản hơn, giờ đây nếu như càng nhiều người đi gank thì càng được ít tiền hơn. Một điều nữa đó là việc smoke gank giờ phải nhằm vào core đối phương nếu không số tiền nhận được từ support sẽ rất thấp không đáng để tổ chức gank như trước nữa. 

*Hệ số nhân lượng vàng của hero đang chết theo bảng xếp hạng networth thay đổi từ 1.2 / 1.1 / 1.0 / 0.9 / 0.8 sang 1.2 / 1.05 / 0.9 / 0.75 / 0.6 .

Nếu "toán học" của bạn tốt như mức rank của bạn có thể xem cách tính AOE gold thay đổi như sau :

Cũ : 

 • 1 Killer: NetWorthPoorFactor * NetWorthRankingFactor * ( 126 + 4.5 * VictimLevel + NetWorthEarlyFactor * 90 + NetWorthFactor * 0.03375 )
 • 2 Killer: NetWorthPoorFactor * NetWorthRankingFactor * ( 63 + 3.6 * VictimLevel + NetWorthEarlyFactor * 67.5 + NetWorthFactor * 0.03375 )
 • 3 Killer: NetWorthPoorFactor * NetWorthRankingFactor * ( 31.5 + 2.7 * VictimLevel + NetWorthEarlyFactor * 45 + NetWorthFactor * 0.03375 )
 • 4 Killer: NetWorthPoorFactor * NetWorthRankingFactor * ( 22.5 + 1.8 * VictimLevel + NetWorthEarlyFactor * 31.5 + NetWorthFactor * 0.027 )
 • 5 Killer: NetWorthPoorFactor * NetWorthRankingFactor * ( 18 + 0.9 * VictimLevel + NetWorthEarlyFactor * 22.5 + NetWorthFactor * 0.02025 )

Mới :

 • NetWorthDifference = ( EnemyTeamNetWorth / AlliedTeamNetWorth ) - 1 [With a min of zero and a max of 1]
 • NetWorthFactor = NetWorthDifference * VictimNetWorth
 • NetWorthEarlyFactor (for when Enemy has more NW) = ( EnemyTeamNetWorth - AlliedTeamNetWorth ) / 4000 [Has a max of 1]
 • NetWorthPoorFactor = 1.3 - 0.1 * NetWorthRank (dying's hero's networth rank)
 • NetWorthRankingFactor (hero's rank amongst allies involved in the kill): For 1/2/3/4/5 from poorest to richest are: { 1 } / { 1.3, 0.7 } / { 1.3, 1.0, 0.7 } / { 1.3, 1.1, 0.9, 0.7 } / { 1.3, 1.15, 1.0, 0.85, 0.7}