Your browser does not support JavaScript!

Dota 2: Update 7.22c Vietsub

Vikings.gg - luôn cập nhật những bản update vietsub mới nhất cho player dota2 Việt!

ITEMS

RING OF BASILIUS
Tăng dmg bonus từ +7 lên +8

HEROES

AXE
Tốc độ di chuyển cơ bản tăng thêm 10

BATRIDER

Flaming Lasso cooldown tăng từ 100/80/60 lên 100/90/80

BLOODSEEKER
Base armor tăng 1

BRISTLEBACK
Base damage tăng 3

CHAOS KNIGHT

Chaos Bolt manacost giảm từ 140 thành 110/120/130/140

CHEN

DIVINE FAVOR

 • Divine Favor aura không còn cho thêm +4/8/12/16 damage nữa
 • Divine Favor giờ sẽ có kỹ năng Recall thay cho Holy Persuasion với 60s cooldown
 • Divine Favor HP regen tăng từ 1/2/3/4 lên 2/3/4/5

HOLY PERSUASION
Holy Persuasion giờ cung cấp +8/16/24/32 bonus damage cho đệ bị thu phục

PENITENCE
Penitence manacost tăng từ 70 lên 70/80/90/100

TALENTS

 • Level 10 Talent giảm từ +35% XP Gain xuống +30%
 • Level 15 Talent thay đổi từ +10 Divine Favor Damage thành +20 Holy Persuasion Damage
 • Level 15 Talent thay đổi từ +7 Armor thành -30s Divine Favor Cooldown

CLINKZ

TALENTS

 • Level 10 Talent thay đổi từ +5 Armor thành +8 Agility
 • Level 10 Talent thay đổi từ +12% Magic Resistance thành +10 Strength
 • Level 15 Talent thay đổi từ +15 Strength thành -30s Burning Army Cooldown
 • Level 25 Talent tăng từ +3s Strafe Duration lên +4s

CLOCKWERK

Battery Assault cooldown giảm từ 32/28/24/20 xuống còn 24/22/20/18

DARK SEER

Surge giảm từ 30/45/60/75% xuống 25/40/55/70%

TALENTS

 • Level 20 Talent giảm từ +100 Ion Shell Damage xuống +80

DARK WILLOW

Base attack speed tăng từ 100 lên 115

SHADOW REALM

Shadow Realm max damage duration giảm từ 4 xuống 3.5 seconds

DAZZLE

Bad Juju cooldown reduction tăng từ 20/35/50% lên 26/38/50%

TALENTS:

 • Level 10 Talent thay đổi từ +200 Health thành +30% XP Gain

DRAGON KNIGHT

Base intelligence tăng thêm 3

TALENTS

 • Level 10 Talent tăng từ -25% Breathe Fire Damage Reduction lên -30%
 • Level 15 Talent tăng từ +350 Health lên +400

ELDER TITAN

Astral Spirit attack damage bonus cho mỗi hero tăng từ 15/30/60/80 lên 20/40/60/80

ENCHANTRESS

 • Impetus range tăng từ 550 lên 575 (khớp với range của tướng)
 • Enchant cooldown giảm từ 22/18/14/10 xuống còn 20/16/12/8

ENIGMA

Intelligence gain giảm từ 3.9 xuống còn 3.6

FACELESS VOID

 • Bán kính của Chrono tăng từ 425 lên 450
 • Time Lock chance tăng từ 10/14/18/22% lên 12/16/20/24%

HUSKAR

Life Break slow tăng từ 40/50/60% lên 60%

INVOKER

Base armor tăng thêm 1

IO

 • Attack range giảm từ 575 xuống 500
 • Base armor tăng thêm 1
 • Strength gain tăng từ 2.5 lên 3

TETHER

 • Tether regen giảm từ 105/120/135/150% xuống 90/110/130/150%
 • Cancel Tether giờ sẽ có 0.25s cooldown để phòng ngừa bấm nhầm hihi

SPIRITS

 • Spirits không còn slow nữa


TALENTS

 • Level 10 Talent thay đổi từ +20% XP Gain thành Spirits Apply Slow

KEEPER OF THE LIGHT

Bán kính Will-O-Wisp tăng từ 675 lên 700

LICH

 • Base intelligence tăng thêm 2
 • Sinister Gaze cooldown giảm từ 30 xuống còn 30/28/26/24
 • Chain Frost damage tăng từ 250/375/500 lên 250/400/550

TALENTS

 • Level 25 Talent tăng từ 50% slow lên 60%

LUNA

 • Base health regen tăng từ 0 lên 0.5

MEDUSA

 • Strength gain tăng từ 1.3 lên 1.5

MIRANA

 • Base mana regen tăng từ 0 lên 0.4
 • Starstorm cast point giảm từ 0.5 xuống 0.4

MORPHLING

 • Waveform cooldown tăng từ 17/15/13/11 lên 20/17/14/11
 • Waveform manacost tăng từ 140/155/160/165 lên 150/155/160/165

NECROPHOS

 • Heartstopper heal regen per stack tăng từ 2/3.5/5/6.5 lên 3.5/4.5/5.5/6.5
 • Heartstopper mana regen per stack tăng từ 3/4/5/6 lên 3.5/4.5/5.5/6.5

NYX ASSASSIN

 • Base health regen giảm từ 3.25 lên 2.5
 • Thời gian Spiked Carapace giảm từ 2.25 xuống 2

PHANTOM LANCER

Juxtapose illusion damage tăng từ 16% lên 18%

TALENTS

 • Level 10 Talent tăng từ +15% Evasion lên +20%

PHOENIX

 • Phóng Fire Spirits giờ sẽ không còn bị gián đoạn điểm micro
 • Icarus Dive cooldown giảm từ 36 xuống 36/34/32/30

PUCK

 • Base health regen tăng từ 0 lên 0.5
 • Level 25 Dreamcoil talent không còn yêu cầu kẻ thù phải ở trong phạm vi tấn
 • công của Puck, miễn là Puck nằm trong phạm vi 200 của rìa của vòng tròn
 • Level 25 Dreamcoil talent thời gian tấn công giảm từ mỗi 0.6 seconds thành mỗi 0.7 seconds

TALENTS

 • Level 10 Talent tăng từ +5 All Stats lên +6
 • Level 10 Talent tăng từ +125 Cast Range lên +150

SAND KING

 • Strength gain giảm từ 3.2 xuống 3
 • Sandstorm manacost tăng từ 60 lên 75

SHADOW SHAMAN

Base attack speed giảm từ 100 xuống 90

SKYWRATH MAGE

Concussive Shot damage tăng từ 70/140/210/280 lên 100/160/220/280

TALENTS

Level 10 Talent thay đổi từ +8 Intelligence thành +30% XP Gain

SLARDAR

Base HP regen tăng thêm 0.5

SVEN

 • Thời gian bị Storm Hammer stun giảm từ 1.7/1.8/1.9/2 xuống 1.4/1.6/1.8/2
 • Warcry manacost tăng từ 40 lên 60

TERRORBLADE

 • Strength gain tăng từ 1.5 lên 1.7

TIMBERSAW

 • Base strength tăng thêm 2
 • Base mana regen tăng từ 0 lên 0.25

TINKER

March of the Machines manacost giảm từ 145/150/165/190 xuống 130/150/170/190

TALENTS

 • Level 15 Talent thay đổi từ +30 Movement Speed thành +150 Gold/Min
 • Level 15 Talent tăng từ +10% Spell Lifesteal lên +15%
 • Level 20 Talent tăng từ +8 March of the Machines lên +10

TREANT PROTECTOR

 • Base armor tăng thêm 1
 • Overgrowth duration tăng từ 3.25/4/4.75 lên 3.5/4.25/5

TROLL WARLORD

Whirling Axes Melee damage giảm từ 75/125/175/225 xuống 50/100/150/200

TUSK

Tốc độ di chuyển tăng thêm 5

UNDERLORD

Base armor tăng thêm 1

UNDYING

 • Sửa +5 Tombstone Attack talent không gây ra đủ lượng dmg
 • Sửa Soul Rip không hồi đủ máu cho Tombstone
 • Số unit tối đa của Soul Rip giảm từ 10/12/14/16 xuống 8/10/12/14
 • Soul Rip Heal/Damage tawmg từ 18/22/26/30 lên 22/26/30/34

VENGEFUL SPIRIT

Magic Missile cooldown giảm từ 10 xuống 9

WARLOCK

Fatal Bonds damage giảm từ 13/17/21/25% xuống 12/16/20/24%

TALENTS

 • Level 10 Talent giảm từ +5% Fatal Bonds Damage xuống +4%

WEAVER

 • GEMINATE ATTACK
 • Geminate Attack bonus damage tăng 10/20/30/40 thành 10/25/40/55