Your browser does not support JavaScript!

DOTA 7.07D UPDATE, NGÀY TÀN CỦA MORPHING.

Rạng sáng hôm nay, Icefrog vừa mới ra bản vá 7.07D nhằm cân bằng game, với hàng loạt nữa neft với hot pick hiện nay Medusa, Morphing, Ominikight.

Đây là chi tiết bản update này : 

***************

+ Thêm những skill sau vào Ability Draft: Fire Remnant, Psionic Trap, Chakram

7.07d:
***************
+ Neutral Ancients lượng gold nhận được giảm 10%

+ Arcane Rune: Manacost Reduction giảm từ 40% còn 30% (tương tự với cooldown reduction)

+ Aeon Disk: Giá của recipe giảm từ 1600 xuống 1350
+ Butterfly: Bonus damage giảm từ 30 xuống 25
+ Helm of the Dominator: Attack Speed giảm từ 10 xuống 5
+ Helm of the Dominator: Attack Speed Aura tăng từ 15 lên 20
+ Hurricane Pike: Cooldown tăng từ 15 lên 18
+ Linken's Sphere: Giá của recipe tăng từ 1000 lên 1200
+ Manta Style: Attack speed giảm từ 15 to 10
+ Manta Style: Movement Speed giảm từ 10% xuống 8%
+ Mask of Madness: Movement speed bonus giảm từ 17% to 12%
+ Mask of Madness: Giảm armor tăng từ 7 lên 8
+ Meteor Hammer: Channeling time giảm từ 3 xuống 2.5
+ Necronomicon: Mana Break tăng từ 20/30/40 lên 30/40/50
+ Necronomicon: Mana Break damage từ 60 còn 50%
+ Nullifier: Cooldown giảm từ 14 xuống 13
+ Nullifier: Manacost giảm từ 100 xuống 75

+ Alchemist: Damage của Unstable Concoction tăng từ 150/220/290/360 lên 160/240/320/400
+ Bane: Thời lượng của Enfeeble giảm từ 20 xuống 14/16/18/20
+ Bane: Damage của Brain Sap điều chỉnh từ 90/160/230/300 thành 75/150/225/300
+ Brewmaster: Drunken Haze cooldown tăng từ 8/7/6/5 lên 11/9/7/5
+ Broodmother: Spiders vision giảm từ 1100/800 xuống 700/700
+ Chen: Base damage tăng 5
+ Chen: Movement speed tăng từ 300 lên 310
+ Dazzle: Level 10 Talent từ +175 Health thành +200
+ Dazzle: Level 10 Talent từ +60 Damage thành +75
+ Earth Spirit: Boulder Smash stun duration từ 0.75/1.25/1.75/2.25 còn 0.5/1.0/1.5/2.0
+ Enigma: Base strength tăng từ 17 lên 19
+ Enigma: Eidolons movement speed tăng từ 280/300/320/340 lên 280/310/340/370
+ Medusa: Strength gain giảm từ 1.5 xuống 1.3
+ Medusa: Movement speed giảm từ 285 xuống 275
+ Medusa: Level 10 Talent giảm từ +25 Damage xuống +20
+ Morphling: Attribute Shift không thể active nếu đang bị stun (vẫn có tác dụng nếu trước đó đã active)
+ Morphling: Waveform damage giảm từ 100/175/250/325 xuống 75/150/225/300
+ Morphling: Level 15 Talent Waveform Attacks Targets thành +15s Morph Duration
+ Morphling: Level 20 Talent +15s Morph Duration thành Waveform Attacks Targets
+ Nightstalker: Hunter in the Night attack speed điều chỉnh từ 45/60/75/90 thành 30/50/70/90
+ Omniknight: Purification cast range giảm từ 575 xuống 450
+ Omniknight: Level 20 Talent +4 Mana Regen thành +3
+ Omniknight: Guardian Angel cooldown điều chỉnh từ 160s thành 180/170/160
+ Pudge: Meat Hook manacost tăng từ 110/120/130/140 lên 140
+ Razor: Static Link cooldown điều chỉnh từ 32/30/28/26 lên 40/35/30/25
+ Sand King: Burrowstrike damage giảm từ 100/160/220/280 xuống 85/150/215/280
+ Shadow Demon: Level 10 Talent thay đổi từ +10 Strength thành Soul Catcher tạo ra Illusion khi hero đó chết
+ Storm Spirit: Ball Lightning AoE điều chỉnh từ 125/200/275 thành 200
+ Storm Spirit: Level 10 Talent giảm từ +2.0 Mana Regen xuống 1.75
+ Tinker: Laser cooldown tăng từ 14 lên 20/18/16/14
+ Tiny: Grow attack speed reduction tăng từ 20/30/40 lên 20/35/50 
+ Winter Wyvern: Cold Embrace base heal giảm từ 15 xuống 10
+ Winter Wyvern: Arctic Burn damage giảm từ 7.5/8/8.5/9% xuống 6/7/8/9%


Với việc không thể Shift khi stun là một neft chí mạng tới Morphing, với những disable dài Morphing không thể sống sót với số máu ít ỏi giữ để farm được, theo dự đoán của vikingsgg Morphing sẽ không còn là hot pick nữa.
Việc neft nhẹ Medusa và Ominiknight sẽ chỉ làm giảm độ hot của 2 hero này chút ít.
Ngoài ra việc buff Dazzer, Chen cùng thay đổi của Helm of the Dominator cũng rất đáng được chú ý.

My time had come ! Tất cả quỳ xuống trước CHEN !