Your browser does not support JavaScript!

Dota2 7.13 Patch note !

Sáng sớm nay bản cập nhất 7.13 đã sẵn sàng trên server sau đây là chi tiết bản cập nhật này.
 • Aegis sẽ có thêm phần giải thích khi ấn Alt
 • Tier 1 Tower Team Bounty giảm từ 120 xuống 100
 • Tier 2 Tower Team Bounty giảm từ 200 xuống 120
 • Tier 3 Tower Team Bounty giảm từ 200 xuống 140
 • Tier 4 Tower Team Bounty giảm từ 200 xuống 160
 • Ranged Barrack giảm tiền nhận được từ 150 xuống 100
 • Các công trình giảm tiền nhận được từ 125 xuống 75
 • Ranged creep cho lượn gold trung bình giảm từ 57 xuống 54
 • Glyph tăng thời gian từ 5 lên 6s
 • Tăng lượng HP của Meele Barrack từ 1500 lên 1800
 • Shrines tăng lượng HP từ 1500 lên 1800
 • Shrines bây giờ sẽ có khả năng tự regen, với 5HP/s
 • Thay đổi lại thời gian hồi sinh từ lvl 12-25 từ 48/52/54/56/58/60/70/74/76/78/82/86/90/100 thành 44/46/48/50/52/54/65/70/75/80/85/90/95/100
 • Bỏ phân loại bonus các thuộc tính , bây giờ tất cả đều được bonus thay vì chỉ một thuộc tính đc bonus
 • Loại bỏ Status Resistance với các type hero Strength
 • Cân bằng lại các thuộc tính ( vẫn gây 1 damage/ chỉ số như cũ )
 • Các thuộc tính chính sẽ được lợi hơn 25%

Strength 

Trước : 

 • 20 HP
 • 0,71% HP regen
 • 0,15% Status Resistance

Bây giờ :

 • 18 Health ( + 25% với hero thuộc tính chính : 22,5 )
 • 0,55% HP Regen ( 0,68% với hero thuộc tính chính )
 • + 0,08% Kháng phép ( 0,1% với hero thuộc tính chính )

Intellegent 

Trước :

 • 12 Mana
 • 2% MP regen
 • 0,07 Spell Ampilication
 • 0,15% Kháng phép

Bây giờ :

 • 12 Mana ( 15 với hero thuộc tính chính )
 • 1,8% MP regen ( 2,25 với hero thuộc tính chính )
 • 0,07% Spell Amplication ( 0,087% với hero thuộc tính chính )

Agility

Trước : 

 • 0,17 Giáp
 • 1 AS
 • 0,06 MS

Bây giờ : 

 • 0,16 Giáp ( 0,2 với hero thuộc tính chính )
 • 1 AS ( 1,25 với hero thuộc tính chính )
 • 0,05 MS ( 0,062 với hero thuộc tính chính )