Your browser does not support JavaScript!

Dota2 7.21 Patchnote

Dota2 7.21 Patchnote
carrot 30.01.2019 - 12:28
ChongQuing Major vừa mới kết thúc và Valve đã tung ra bản patch 7.21 hãy cùng Vikingsgg điểm qua bản patch này nhé.
ChongQuing Major vừa mới kết thúc và Valve đã tung ra bản patch 7.21 hãy cùng Vikingsgg điểm qua bản patch này nhé.

CHUNG

 • Giảm 3 gold nhận được trung bình khi giết Creep Melee.
  Mỗi lượt upgrade Ranger Creed sẽ tăng vàng lên thêm 6 (trước là +3)

 • Thay thế Camp Ancient ở rừng chính với Camp to.

 • Hero không nhận được 25% tăng thêm từ chỉ số chính (áp dụng cả với start từ item lẫn hero).
  Chỉ số chính khi lên level của tất cả các Hero tăng 15%.
  Máu mỗi điểm Strength tăng từ 18 lên 20.

 • Kinh nghiệm cần thiết từ level 7 lên 12 thay đổi từ 640/660/680/800/820/840 sang 720/750/780/810/840/870 (giờ từ level 7 lên 10 lâu hơn và 10 lên 12 dễ hơn).

 • Những Melee Hero sau được +5 MS: Naga Siren, Underlord, Monkey King, Nyx Assassin, Bloodseeker, Riki.

 • Những hero sau được +10 MS: Alchemist, Dragon Knight, Meepo.

 • Những hero sau được +15 MS: Legion Commander, Lifestealer, Lycan, Sven,Ursa, Wraith King.

 • Những ranger Hero với 295 MS và cao hơn sẽ bị giảm 5 MS.

 • Giáp trụ 2 tăng từ 14 lên 15.

 • Giáp trụ 3 tăng từ 14 lên 16.

 • Giáp Melee Barack tăng từ 13 lên 15

 • Giáp cộng từ trụ 2/3/4 tăng từ 3 lên 4.

ITEM

 • Animal Courier: Vận tốc di chuyển từ 460 lên 470.

 • Aeon Disk: Status Resistance khi active tăng từ 50% lên 75%
  Recipe giảm từ 1350 gold xuống 1250 gold.

 • Battle Fury: Phần trăm sát thương với non-hero unit sẽ điều chỉnh phù hợp với Quelling Blade.

 • Bloodstone: Bloodpact thay đổi từ 60% lượng mana hiện tại xuống 30% max mana.

 • Bloodthorn: Cooldown giảm từ 18 xuống 15.

 • Boots of Travel: Level 2 tăng vận tốc di chuyển từ +32% lên +35%.

 • Buckler: Thời gian hưởng armor khi active giảm từ 25s xuống 15s.

 • Crimson Guard: Giá Recipe tăng từ 600 gold lên 750 gold.

 • Drum of Endurance: Thay đổi Passive từ +6% movement speed aura sang +20 MS cho riêng bản thân.

 • Ethereal Blade: Thời gian debuff với đối phương tăng từ 3s lên 4s (phù hợp với thời gian debuff lên đồng đội).

 • Eul's Scepter of Divinity: MS thay đổi từ 6% thành 20 MS.

 • Holy Locket: Thay đổi công thức Void Stone bằng Energy Booster (giờ +325 Mana).

 • Iron Branch: Cast Range tăng từ 200 lên 400.

 • Manta Style: MS giảm từ 25 xuống 20.

 • Mask of Madness: Lifesteal tăng từ 15% lên 20%.

 • Mekansm: Thời gian stack giờ phù hợp với cooldown khi cast (giống Greaves và Crimson)

 • Meteor Hammer: Tăng phạm vi sát thương từ 300 lên 315.

 • Necronomicon: Sát thương từ Last Will thay đổi từ 550/675/800 sang 600/700/800.

 • Nullifier: Tăng 1s thời gian từ 5 lên 6s.

 • Phase Boots: Công thức thay đổi từ Gloves of Haste thành Blades of Attack.
  Armor tăng từ 5 lên 6.
  Giờ tăng 18 sát thương trên Melee(12 ở Ranger) thay vì 20 AS.
  Melee active sẽ cộng 22% MS.

 • Power Treads: Công thức thay đổi từ Blades of Attack sang Gloves of Haste.
  Chỉ số cộng giảm từ 14 xuống 10.
  Giờ +20 AS thay vì 12 Damage.

 • Sange and Yasha: MS giảm từ 35 xuống 30.

 • Solar Crest: MS thay đổi từ 6% thành +20 MS.

 • Spirit Vessel: Sát thương theo % máu tăng từ 4,5% lên 5%.
  MS thay đổi từ 6% sang +20 MS.

 • Tranquil Boots: MS tăng từ 24% lên 26% khi active.
  Giảm từ 20% xuống 18% khi Disable.

 • Vladmir's Offering: Không cần Headdress trong công thức nữa và không được stats cũng như regen nữa.
  Giờ cần 525 gold recipe.

 • Wind Lace: MS thay đổi từ 6% sang +20 MS.

 • Yasha: MS thay đổi từ +25 xuống +20.
  Yasha and Kaya : MS thay đổi từ +35 xuống +30.

HERO

 • Abaddon: Curse of Avernus tăng thời gian Sillent/Slow từ 4s lên 4,5s
  Giảm mana Aphotic Shield từ 115 sang 100/105/110/115.

 • Alchemist: MS cơ bản tăng 10
  Agility cơ bản tăng từ 16 lên 22
  BAT của Chemical Rage cải thiện từ 1.3/1.15/1.0 sang 1.2/1.1/1.0
  Level 10 Talent từ -8s Unstable Concoction sang -7s
  Level 20 Talent Concoction talent giờ thêm sát thương tối đa thay vì sát thương cơ bản.

 • Ancient Apparition: Sát thương từ Chilling Touch tăng từ 50/85/120/155 lên 50/90/130/170
  Mana Ice Vortex giảm từ 65/80/95/110 xuống 50/70/90/110.
  Level 25 Talent 900 AoE Cold Feet thành 700 AoE Cold Feet
  Level 25 Talent +4% Ice Blast Kill Threshold thành +5% Ice Blast Kill Threshold

 • Anti-Mage: Sửa lỗi Counterspell đưa cho AM 2 lần Magic Res khi active skill Counterspell .

 • Arc Warden: Sát thương Spark Wraith tăng từ 100/160/220/280 lên 100/170/240/310.
  Tempest Double tăng thời gian từ 14/16/18 lên 16/18/20
  Level 10 Talent +25 Attack Speed lên +30 Attack Speed.

 • Bane: Enfeeble giảm AS từ 40/60/80/100 lên 50/75/100/125
  Enfeeble mana giảm từ 70/90/110/130 xuống 50/75/100/125
  Level 10 Talent +6 Armor lên thành +7 Armor
  +1s Fiend's Grip (từ 5 lên 6).

 • Batrider: Firefly giờ cộng 4/7/10/13% MS
  Firefly giảm thời gian từ 18 xuống 15
  Firefly giảm cooldown từ 40 xuống 34.

 • Beastmaster: AS từ Inner Beast giảm từ 15/25/35/45 xuống 10/20/30/40.
  Máu của Hawk giảm từ 300/450/600/750 xuống 150/200/250/300
  Level 15 Talent +40 Boar Damage chuyển thành +65 Wild Axes Damage
  Level 20 Talent +80 Wild Axes Damage chuyển thành +50 Boar Damage
  Level 25 Talent -15s Hawks Cooldown thành -20s Hawks Cooldown
  Level 25 Talent +30 Inner Beast Attack Speed thành +25 Inner Beast Attack Speed

 • Bloodseeker: tăng 5 MS.

 • Bounty Hunter: Shuriken Toss cooldown giảm từ 10s xuống 9s
  Lượng vàng cướp từ Jinada tăng từ 12/18/24/30 lên 12/20/28/36
  Sát thương critical strike từ Track tăng từ 140/160/180% lên 140/170/200%.

 • Brewmaster: Critical strike từ Drunken Brawler giảm từ 170/200/230/260% xuống 140/180/220/260%
  Thời gian của Cinder Brew giảm từ 7s xuống 5s
  Cinder Brew sẽ refresh khi Ignition sảy ra
  Cinder Brew ignite DPS tăng từ 20/25/30/35 lên 20/30/40/50
  Level 10 Talent +20 Damage thành +15 Damage

 • Bristleback: Viscous Nasal Goo mana cost giảm từ 25 xuống 12/16/20/24.

 • Broodmother: Level 10 Talent +75 Spawn Spiderlings Damage lên +125 Spawn Spiderlings Damage
  Level 15 Talent +35% XP Gain sang +15 Agility
  Level 20 Talent +20 Spiders Attack Damage sang +30 Spiders Attack Damage
  Level 25 Talent +350 Spiders Health lên +450 Spiders Health.

 • Centaur Warrunner: Retaliate không thể tăng charges khi active.

 • Chaos Knight: Chaos Strike cooldown giảm từ 7/6/5/4 xuống 4
  Chaos Strike lifesteal thay đổi từ 50/55/60/65% sang 40/50/60/70%
  Chaos Strike max damage tăng từ 160/190/220/250% lên 160/195/230/265%
  Thời gian slow của Reality Rift tăng từ 2s lên 3s
  Slow của Reality Rift giảm từ 15/25/35/45% xuống 10/20/30/40%.

 • Chen: Divine Favor bonus damage giảm từ 10/20/40/80 xuống 12/24/36/48
  Divine Favor giờ cho 2 lần bonus damage với non-hero
  Thời gian tồn tại của Divine Favor tăng từ 12 lên 14s
  Mana cost Divine Favor giảm từ 110 xuống 70/80/90/100
  Lượng máu từ Hand of God tăng từ 250/400/550 lên 300/450/600
  Level 15 Talent -10s Divine Favor Cooldown xuống -7s Divine Favor Cooldown
  Level 25 Talent +400 Hand of God Heal xuống +350 Hand of God Heal
  Level 25 Talent +4 Holy Persuasion Max Units lên +5 Holy Persuasion Max Units.

 • Clinkz: Level 15 Talent thay đổi từ +20% Evasion thành +15 Strength.

 • Clockwerk: Xóa cast point của Battery Assault
  Manacost Rocket Flare giảm từ 50 xuống 35/40/45/50
  Level 20 Talent thay đổi từ + 20% Kháng phép thành Rocket Flare True Vision
  Level 25 Talent đã thay đổi từ Rocket Flare True Vision thành + 50% Kháng phép

 • Crystal Maiden: Freezing Field giờ +10 giáp khi channeling
  Arcane Aura giảm mana cộng cho đồng đội từ 1.2/1.7/2.2/2.7 xuống 1/1.5/2/2.5
  Arcane Aura tăng mana cộng cho bản thân từ 2.4/4.4/6.4/8.4 lên 2.5/4.5/6.5/8.5.

 • Dark Willow: Mana cost của Bramble Maze giảm từ 140/150/160/170 xuống 100/120/140/160
  Bramble Maze cooldown giảm từ 34/31/28/25 xuống 25.

 • Death Prophet: Sát thương cơ bản tăng thêm 3.

 • Disruptor: Giáp cơ bản tăng 1.

 • Doom: Scorched Earth cooldown giảm từ 55/50/45/40 xuống 50/45/40/35
  Devour health regen từ 4/8/13/18 thành 3/8/13/18

 • Dragon Knight: Vận tốc chạy cơ bản tăng 10
  HP regen từ Dragon Blood tăng từ 4/7/10/13 lên 4/8/12/16
  Elder Dragon Form slow ở level 3 tăng từ 20% lên 30%
  Level 20 Talent 2x Dragon Blood thành +25 Strength
  Level 25 Talent +40 Strength thành 2x Dragon Blood

 • Drow Ranger: Level 15 Talent +25 Attack Speed thay đổi thành +10 Agility

 • Earthshaker: Fissure manacost giảm từ 125/140/155/170 xuống 110/130/150/170.

 • Earth Spirit: Rolling Boulder damage giảm từ 100 xuống 70/80/90/100
  Boulder Smash slow giảm từ 80% xuống 60%
  Level 15 Talent +200 Rolling Boulder Damage xuống +150 Rolling Boulder Damage

 • Elder Titan: Level 10 Talent +25 Movement Speed xuống +20

 • Ember Spirit: Sleight of Fist cooldown giảm từ 30/22/14/6 xuống 18/14/10/6