Your browser does not support JavaScript!

GL Comic tổng kết cho "VP MAJOR"

Đến hẹn lại lên, GL Comis tiếp tục cho ra lò những bức vẽ tổng kết ESL One Birmingham.

Bản dịch từ tiếng Trung của VPesport