Your browser does not support JavaScript!

Patch 7.22f Vietsub

Liệu đây có phải những sự thay đổi cuối cùng trước khi TI bắt đầu?

AGHANIM'S SCEPTER

 • Consuming recipe cost reduced from 2000 to 1800
 • Công thức của gậy xanh giảm từ 2000 còn 1800

Kết quả hình ảnh cho aghanim's scepter meme

HEROES

ABADDON

 • Tốc độ đánh gốc tăng từ 115 lên 120
 • Armor gốc tăng lên 1

ANCIENT APPARITION

COLD FEET

 • Phạm vi di chuyển để giải hiệu ứng của Cold Feet giảm từ 740 còn 715

ICE BLAST

 • Ice Blast manacost tăng từ 150 lên 175

TALENTS

 • Level 15 Talent giảm từ +20 Health Regen còn +15

BEASTMASTER

PRIMAL ROAR

 • Đẩy lùi của Primal Roar giờ đây sẽ phá hủy cây nếu đối phương chạm phải khi dính hiệu ứng

BLOODSEEKER

 • Tốc độ chạy tăng lên 5

BOUNTY HUNTER

SHURIKEN TOSS

 • Shuriken Toss manacost giảm từ 150 còn 135

BREWMASTER

 • Intelligence gốc giảm đi 1

CENTAUR WARRUNNER

RETALIATE

 • Retaliate damage reduced from 6/9/12/15% to 6/8/10/12%
 • Sát thương phản lại giảm từ 6/9/12/15% còn 6/8/10/12%


Kết quả hình ảnh cho centaur dota 2

CHAOS KNIGHT

REALITY RIFT

 • Reality Rift cooldown giảm từ 20/15/10/5 còn 14/11/8/5

CHEN

 • Tốc độ chạy giảm đi 5

DIVINE FAVOR

 • Divine Favor cooldown tăng từ 90/80/70/60 lên 120/100/80/60

CLOCKWERK

HOOKSHOT

 • Thời gian làm choáng của Hookshot tăng từ 1/1.5/2 lên 1.5/1.75/2

CRYSTAL MAIDEN

 • Giáp gốc giảm đi 1

DARK SEER

VACUUM

 • Sát thương của Vacuum tăng từ 25/50/100/200 lên 50/100/150/200

DARK WILLOW

TERRORIZE

 • Thời gian tác dụng của Terrorize giảm từ 4 còn 3.5/3.75/4
 • Thời gian cooldown tăng từ 100/80/60 lên 100/90/80

DRAGON KNIGHT

ELDER DRAGON FORM

 • Kháng phép của dạng Elder Dragon Form Scepter tăng từ 30% lên 40%

TALENTS

 • Level 20 Talent increased from +180 Gold/Min to +210
 • Level 20 Talent tăng từ +180 Gold/Min lên +210

DROW RANGER

 • Strength gốc tăng lên 1
 • Agility gốc tăng lên 1

TALENTS

 • Level 15 Talent increased from +30% Gust Blind to +40%
 • Level 15 Talent tăng từ +30% Gust Blind lên +40%

ELDER TITAN

ECHO STOMP

 • Echo Stomp manacost giảm từ 100 còn 85/90/95/100

EMBER SPIRIT

 • Giáp gốc giảm đi 1

Kết quả hình ảnh cho ember dota 2

ENIGMA

 • Intelligence gốc giảm đi 2

GRIMSTROKE

 • Sát thương gốc giảm còn 4

INVOKER

 • Intelligence gốc tăng lên 1

COLD SNAP

 • Sát thương của Cold Snap tăng từ 7->56 lên 8->64

JUGGERNAUT

 • Agility gốc giảm đi 2
 • Strength gốc giảm đi 1

KEEPER OF THE LIGHT

WILL-O-WISP

 • Bán khín của Will-O-Wisp tăng từ 700 lên 725

LUNA

 • Sát thương gốc tăng lên 2

LYCAN

FERAL IMPULSE

 • Sát thương của Feral Impulse tăng từ 12/24/36/48% lên 14/26/38/50%

HOWL

 • Howl bonus regen tăng từ 4/8/12/16 lên 6/10/14/18

MARS

 • Sát thương gốc giảm đi 2

GOD'S REBUKE

 • God's Rebuke critical strike giảm từ 160/200/240/280% còn 150/190/230/270%

Kết quả hình ảnh cho mars dota 2

MORPHLING

WAVEFORM

 • Waveform cast range giảm từ 1000 còn 700/800/900/1000

MORPH

 • Morph cast range giảm từ 1000 còn 700/850/1000

NATURE'S PROPHET

 • Intelligence tăng theo level từ 3.3 lên 3.5

NECROPHOS

 • Intelligence gốc tăng lên 1

DEATH PULSE

 • Bán kính của Death Pulse tăng từ 475 lên 500

NIGHT STALKER

 • Tốc độ chạy tăng lên 5

OMNIKNIGHT

PURIFICATION

 • Purification cooldown tăng từ 14/13/12/11 lên 17/15/13/11

TALENTS

 • Level 20 Talent giảm từ +5 Mana Regen còn +4

OUTWORLD DEVOURER

ASTRAL IMPRISONMENT

 • Astral Imprisonment cooldown tăng từ 22/18/14/10 lên 24/20/16/12

SANITY'S ECLIPSE

 • Sanity's Eclipse manacost tăng từ 175/250/325 lên 200/325/450

Kết quả hình ảnh cho od dota 2

PHANTOM ASSASSIN

 • Sát thương gốc tăng lên 1

TALENTS

 • Level 10 Talent tăng từ +200 Health lên +225

PUDGE

MEAT HOOK

 • Meat Hook manacost giảm từ 140 còn 125/130/135/140

RIKI

BLINK STRIKE

 • Blink Strike cast range tăng từ 500/600/700/800 lên 600/700/800/900

TALENTS

 • Level 20 Talent giảm từ +700 Blink Strike Cast Range còn +600

SKYWRATH MAGE

MYSTIC FLARE

 • Sát thương của Mystic Flare tăng từ 700/1150/1600 lên 750/1175/1600

SLARK

 • Sát thương gốc tăng lên 1

TALENTS

 • Level 20 Talent giảm từ +1.25s Pounce Leash còn +1s

SPIRIT BREAKER

BULLDOZE

 • Bulldoze manacost tăng từ 25/30/35/40 lên 30/40/50/60

NETHER STRIKE

 • Sát thương của Nether Strike giảm từ 120/185/250 còn 100/175/250

SVEN

STORM HAMMER

 • Thời gian choáng của Storm Hammer giảm từ 1.4/1.6/1.8/2 còn 1.25/1.5/1.75/2

TERRORBLADE

 • Talent Level 10 tăng từ +10% Evasion lên +15%

METAMORPHOSIS

 • Thời gian hoảng sợ của Metamorphosis Scepter tăng từ 3 lên 3.75

TINKER

TALENTS

 • Level 10 Talent tăng từ +100 Cast Range lên +125
 • Level 10 Talent tăng từ +8% Spell Amplification lên +10%
 • Level 15 Talent đổi từ +15% Spell Lifesteal thành +11% giảm Manacost/Manaloss 

Kết quả hình ảnh cho tinker dota 2

TUSK

 • Sát thương gốc tăng lên 1

UNDERLORD

PIT OF MALICE

 • Pit of Malice cooldown giảm từ 24/22/20/18 còn 22/20/18/16

DARK RIFT

 • Dark Rift cooldown giảm từ 130/120/110 còn 130/115/100

VENGEFUL SPIRIT

MAGIC MISSILE

 • Magic Missile manacost giảm từ 110/120/130/140 còn 100/110/120/130

VIPER

TALENTS

 • Level 25 Talent tăng từ +120 Damage lên +160

WEAVER

 • Sát thương gốc tăng lên 1

WRAITH KING

MORTAL STRIKE

 • Mortal Strike manacost tăng từ 30/45/60/75 lên 50/60/70/80

WRAITHFIRE BLAST

 • Sát thương của Wraithfire Blast giảm từ 100 còn 70/80/90/100

ZEUS

 • Intelligence gốc tăng lên 1

Kết quả hình ảnh cho zeus dota 2