Your browser does not support JavaScript!

Tổng kết China Supermajor với GL Comic

Đến hẹn lại lên, các bạn hãy cùng vikingsgg điểm lại những diễn biến của Supermajor diễn ra tuần trước qua những nét vẽ của GL Comic nhé.

*Nguồn: VPesports.

Từ khóa: