Your browser does not support JavaScript!

Vòng bảng Epicenter XL qua nét vẽ của GL Comic

Epicenter XL đã trôi qua vòng bảng và GL comic lại tiếp tục xuất xưởng tóm tắt vô cùng sinh động về những trận đấu.

* thumbnail được chuyển ngữ bởi Dota 2 Quotes. 

Từ khóa: