Your browser does not support JavaScript!

EHOME

EHOME là một trong những trụ cột của DotA Trung Quốc và là một trong những team lâu đời nhất . Tuy nhiên, EHOME được coi là đội Dota nước ngoài bởi vì EHOME, không giống như các đội Trung Quốc khác, không thuộc Hiệp hội E-Sports Trung Quốc. ACE. Thành lập từ năm 2004 EHOME có nhiều lineup đó là : EHOME : old chicken, Cty, Faith_bian, Hym và y` EHOME.Keen: zhizhizhi, 荧, dark, 佞臣 và rong EHOME.Luminous: MS, EX, HepburN, 月, 白白日梦 , emp vaf mianmian
Missing: CN
EHOME
Nội dung

Chưa có nội dung nào trong thư mục này.