Your browser does not support JavaScript!

Immortals

Immortals là tổ chức esports rất mạnh trong các tựa game Overwatch, Counter Strike: Global Offensive và Smash. Ngày 7 tháng 9 năm 2017, Immortals đầu tư vào tựa game Dota2, lấy đội hình Team Pheonix bao gồm : QO, MP. Forev, Febby và DuBu.
Missing: KR
Nội dung

Chưa có nội dung nào trong thư mục này.