Your browser does not support JavaScript!

paiN Gaming

paiN Gaming là tổ chức esports của Brazil với nhiều tựa game khác nhau thành lập tháng 7 năm 2010. Đội hình Dota2 của tổ chức thành lập rất sớm từ đầu năm 2011 nhưng không có nhiều thành công. Hiện tại đội hình gồm có : hFn, KINGRD, tavo và Duster.
Missing: BR
Pain gaming logo
Nội dung

Chưa có nội dung nào trong thư mục này.