Your browser does not support JavaScript!

SG e-sports

SG e-sports là tổ chức esports của Brazil thành lập ngày 13 tháng 11 năm 2016. SG e-sports là team đầu tiên có mặt tại Major sau khi chiến thắng vòng loại Nam Mỹ Kiev Major. Đội hình hiện tại của SG e-sports bao gồm : Costabile, 4dr, Liposa, Thiolicor và Bardo.
Missing: BR
SG logo
Nội dung

Chưa có nội dung nào trong thư mục này.