Your browser does not support JavaScript!

Team Singularity

Singularity là team Dota2 Đan Mạch thành lập ngày 2 tháng 5 năm 2017. Đội hình hiện tại gồm có : NoX, Mastermind, Mikey, Solen và Bashruk.
Missing: DK
Singularity logo
Nội dung

Chưa có nội dung nào trong thư mục này.