Your browser does not support JavaScript!

Rambutan

Giang "Rambutan" Pham

Full Name: Pham Xuan Giang
IGN: Rambutan
DOB: 11/09/1997
HLTV profile : https://www.hltv.org/player/11549/Rambutan
Facebook : https://www.facebook.com/csgorambutan
Fanpage : https://www.facebook.com/RambutanCSGO/

Twitch stream : https://www.twitch.tv/stefano_csgo/

Missing: VN
Pham
Xuan Giang
Rambutan
Rambutan
Nội dung

Chưa có nội dung nào trong thư mục này.