Your browser does not support JavaScript!

ÂM THANH CỦA XE CỘ ĐÃ ĐƯỢC CẢI THIỆN

Bluehole đã làm việc để cải thiện âm thanh xe trong PUBG trong nhiều tháng qua.


Mục đích chính của Bluehole là nâng cao chất lượng của các hiệu ứng âm thanh (và các mẫu âm thanh) và tối ưu hóa âm thanh xe. Bluehole đã quyết định thay đổi âm thanh của các loại xe vì chất lượng âm thanh của chúng quá dở so với phần còn lại của âm thanh trò chơi. Với Bluehole đó là vấn đề đặc biệt bởi vì khi không có thư viện âm thanh với âm thanh xe chính xác có trong trò chơi. 
Đây là một số hình ảnh các lập trình viên của Bluehole làm việc để cải thiện âm thanh của xe.


Các kỹ thuật viên của Bluehole còn muốn cải thiện âm thanh trên các môi trường, mặt bằng khác nhau. Có lẽ trong các patch mới sẽ có sự cải thiện bất ngờ đến từ Bluehole.