Your browser does not support JavaScript!

BLUEHOLE CHO PHÉP NGƯỜI CHƠI THỬ NGHIỆM MAP SA MẠC MỚI TRÊN SEVER TEST.

Bluehole mới có bản update hơn 11gb trên sever test cho phép người chơi thử nghiệm bản đồ sa mạc mang tên : Miramar cùng một loạt những thay đổi.

Theo đó sever test sẽ diễn ra lần 1 từ ngày 8 tới hết ngày 11 tháng 12 với map mới Miramar. Có 2 kiểu thời tiết trong bản đồ này là bình minh và clear.Khẩu R1895 sẽ được loại bỏ trên map thay bằng 1 khẩu lục mới mang tên R45 , dùng đạn .45 ổ đạn 6 viên có thể lắp thêm red dot bắn nhanh hơn và thay đạn nhanh hơn.Win94 cũng là khẩu súng được thêm mới ở bản update này. Bạn có thể nhặt nó khắp nơi trên bản đồ, dùng đạn .45 ổ 8 viên nhưng không thể gắn thêm phụ kiện gì. Win94 có tầm bắn trung và xa, thay đạn chậm nhưng sát thương cao.


 
Khẩu cuối cùng được thêm vào là Sawed-Off, khẩu lục sử dụng đạn 12 , một phiên bản cỡ nhỏ của S686.


 
3 loại phương tiện mới cũng được thêm vào map đó là Van, Pickup và Aquarail.


Một số thay đổi cũng được đưa vào trong game như người ngồi trên xe trừ lái xe có thể sử dụng boost và heal, tăng sát thương của Kar98k và M24 giảm sát thương của AWM.