Your browser does not support JavaScript!

CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC KHĂN QUÀNG CỔ TRONG HÒM MỚI CỦA PUBG LÊN TỚI ... 0.01%

Hôm qua trong bản update test sever mới, PUBG cho ra mắt 2 hòm đồ mới với rất nhiều vật phẩm có giá trị tỷ lệ nghịch với cơ hội drop được.

Test sever hôm qua nhận được bản update với rất nhiều cải tiến nhưng điều đáng được quan tâm nhất là 2 hòm đồ mới được ra mắt với rất nhiều vật phẩm giá trị.

Set đồ cực chất

Trước đây khăn quàng cổ chỉ có 1 loại duy nhất là trong hòm Pre-oder mang tên red bandana với giá gần 1000$ 

Chiếc khăn giá 1000$

Tuy nhiên trong 2 hòm mới sẽ có 2 chiếc khăn quàng được giới thiệu nhưng tỷ lệ drop của nó thì thật là ....

Hòm đầu tiên mang tên Biker crate :

Với drop rate : 

 1. Long-sleeved T-shirt (Red) 15.00%
 2. School Shoes (Brown) 15.00%
 3. raglan shirt 10.00%T-shirt (Pink striped) 10.00%
 4. Polka Dot T-shirt 10.00%
 5. Dirty Long-sleeved T-shirt 10.00%
 6. School Shoes (Black) 5.00%
 7. Skinny Jeans (Khaki) 5.00%
 8. Gas Mask (Half) 4.50%
 9. Beanie (Gray) 4.50%
 10. Sleeveless Turtleneck (Red) 4.50%
 11. Skinny Jeans (Pink) 2.50%
 12. Patrol Cap (Brown) 1.20%
 13. Sleeveless Turtleneck
 14. (Gray Striped) 1.20%
 15. Patrol Cap (Gray) 0.40%
 16. Biker Pants (Black) 0.40%
 17. Floral Shirt (White) 0.26%
 18. Sneakers (Black) 0.26%
 19. Padded Jacket (Purple) 0.06%
 20. Princess Power Tank-top 0.06%
 21. Floral Shirt (Black) 0.05%
 22. Biker Pants (Gray) 0.05%
 23. Aviator Goggles 0.03%
 24. Sleeveless Biker Jacket (Brown) 0.01%
 25. Sleeveless Biker Jacket (Black) 0.01%
 26. Cloth Mask (Checkered) 0.01%

 

Hòm thứ 2 mang tên DESPERADO Crate (hòm này yêu cầu key với giá 2.5$)

Với drop rate :

 1. Sleeveless Turtleneck Top (Gray) 8.00%
 2. Leather Boots (Black) 8.00%
 3. Punk Knuckle Gloves (Black) 7.50%
 4. Baggy Pants (Black) 7.50%
 5. Striped Tank-top 7.50%
 6. Wide Pants (Red) 7.50%
 7. Punk Knuckle Gloves (Red) 7.00%
 8. Sleeveless Turtleneck (Black) 7.00%
 9. Baggy Pants (Brown) 5.00%
 10. Long Leather Boots (Brown) 5.00%
 11. Striped Shirt (Gray) 5.00%
 12. Beanie (Brown) 5.00%
 13. Horn-rimmed Glasses (Black) 4.50%
 14. Training Pants (Light Blue) 4.50%
 15. Leather Boots (Brown) 4.50%
 16. Horn-rimmed Glasses (Brown) 2.50%
 17. Aviator Sunglasses 1.30%
 18. Checkered Jacket 1.30%
 19. Long-sleeved Leather Shirt 0.60%
 20. Leather Hoodie (Black) 0.32%
 21. Leather Hoodie (White) 0.32%
 22. Cloth Mask (Leopard) 0.16%

2 chiếc khăn với tỷ lệ nhặt được là 0.01% và 0.16% nhưng giá của nó có thể lên tới hơn 500$, rất đáng để bạn thử.