Your browser does not support JavaScript!

Cộng đồng reddit mong muốn PUBG bỏ Redzone

Một topic mới đây trên cộng đồng Reddit PUBG đã được lượng upvote lên tới 79% khi mong muốn PUBG loại bỏ hoàn toàn Redzone khỏi tựa game yêu thích của mình.

Rediter mang tên metaworldpeace10 này đã đưa luận điểm khá hợp lý. Đầu tiên, Hawkinz, quản lý cộng đồng của PUBG đã xác nhận rằng các nhà phát triển game hoàn toàn không thích Redzone.
Và hiển nhiên player cũng không thể nào thích bị dội bom vào đầu khi mình còn chưa gặp player nào cả.
metaworldpeace10 cũng chỉ ra các trận đấu chuyên nghiệp cũng loại bỏ hoàn toàn Redzone.

Redzone được loại bỏ hoàn toàn trong các trận đấu chuyên nghiệp

Vậy tại sao không loại bỏ hoàn toàn Redzone trong các trận đấu public cũng như setting trong game ? Đó là ý kiến của các redditer, còn các bạn thì sao ? Bạn muốn giữ hay bỏ Redzone trong tựa game PUBG ?