Your browser does not support JavaScript!

IEM KATOWICE PUBG 2018 - FULL VOD NGÀY THI ĐẤU THỨ HAI

IEM KATOWICE PUBG 2018 - FULL VOD NGÀY THI ĐẤU THỨ HAI
carrot 26.02.2018 - 12:08
Thần may mắn đã không còn ở phía OpTic trong ngày thi đấu thứ 2 thay vào đó AVANGAR mới là cái tên được nhắc đến ở ngày thi đấu này. Các bạn có thể xem lại ngay tại đây.
Thần may mắn đã không còn ở phía OpTic trong ngày thi đấu thứ 2 thay vào đó AVANGAR mới là cái tên được nhắc đến ở ngày thi đấu này. Các bạn có thể xem lại ngay tại đây.

Round 5

Round 6

Round 7 

Round 8