Your browser does not support JavaScript!

INFORGRAPHIC : NHỮNG CON SỐ THÚ VỊ VỀ TỰA GAME PUBG TỪ LÚC "CHÀO ĐỜI" TỚI BẢN 1.0

INFORGRAPHIC : NHỮNG CON SỐ THÚ VỊ VỀ TỰA GAME PUBG TỪ LÚC "CHÀO ĐỜI" TỚI BẢN 1.0
carrot 07.02.2018 - 16:55
Đây là infographic của Bluehole với những con số ấn tượng của tựa game PUBG từ Alpha test tới phiên bản 1.0 hồi tháng 12 vừa rồi.
Đây là infographic của Bluehole với những con số ấn tượng của tựa game PUBG từ Alpha test tới phiên bản 1.0 hồi tháng 12 vừa rồi.