Your browser does not support JavaScript!

M4A1 là khẩu súng hiệu quả nhất ở bản đồ Vikendi

Vikendi là bản đồ mới nhất của PUBG, và cùng theo bản đồ này là rất nhiều những loại súng, phương tiện mới lạ.
Và GOSU.AI đã thống kê ra những loại súng được lựa chọn nhiều nhất trên bản đồ này dựa trên 100.000 trận cũng như xác định xem khẩu súng nào hiệu quả nhất.