Your browser does not support JavaScript!

NHỮNG THÔNG TIN THÚ VỊ VỀ NHỮNG KHẨU SÚNG THƯỜNG DÙNG TRONG PUBG

NHỮNG THÔNG TIN THÚ VỊ VỀ NHỮNG KHẨU SÚNG THƯỜNG DÙNG TRONG PUBG
carrot 24.03.2018 - 10:22
Chúng ta vẫn nghĩ M416 đầy đủ phụ kiện sẽ "chính xác" hơn các khẩu súng khác ? Nhưng không kết quả lại làm bạn bất ngờ. Hãy cùng xem infographic của Gosu.ai về thông số của những khẩu súng bạn vẫn hay dùng trong 2500 trận đấu nhé .
Chúng ta vẫn nghĩ M416 đầy đủ phụ kiện sẽ "chính xác" hơn các khẩu súng khác ? Nhưng không kết quả lại làm bạn bất ngờ. Hãy cùng xem infographic của Gosu.ai về thông số của những khẩu súng bạn vẫn hay dùng trong 2500 trận đấu nhé .